astra@astragrup.com
(0) 216 315 98 08 - (0) 242 522 01 20
EN
     
                                                          

Astra Lojistik | Sigorta Hizmetleri

Emtia ve kıymet kıymet nakliyatı sigortaları, tekne sigortaları ve sorumluluk sigortaları olmak üzere üç ana bölüme ayrılırlar. Nakliyat emtia sigortası, ticari malların ithal ve ihraç edilmesi veya yurt içinde taşınması esnasında uğrayacağı zararları karşı, sigortalının mal üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatini, poliçede yazılı teminatlar ve özle şartlar dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.

Deniz Yolu ile Yapılan Taşımalar

  • Tam Ziya teminatı sadece taşımayı yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebiyle     taşınan eşyanında tam ziyada olmasını temin eder. Bu teminat türüne müşterek avarya ve     hususi avarya hasarları dahil değildir.
  • Institute Cargo Clauses “C” veya institute Cargo Clauses “F.P.A” (free of articular average)
  • Dar teminat dır, yükleme boşaltma aktarma hasarları hariçtir.   Institute Cargo Clauses “A” veya institute Cargo Clauses All Risks: Geniş teminattır.

Kamyon Klozu

  • Dar teminat dır, yükleme, boşaltma aktarma hasarları hariçtir.

Demir Yolu Klozu

  • SORUMLULUK SİGORTALARI: Sigorta ettirenin sorumluluğu dahilindeki eylem ve fiillerden veya kazanlardan dolayı üçüncü şahısların mallarında ve canlarında meydana gelen zararları tanzim eden sigortalardır.